Vijanden

Genre: satirische eenakter

Bezetting: M2, V1

Decor: geen of zetstukken naar eigen idee.

Korte inhoud:

Twee verdwaalde soldaten van een vijandig leger botsen elkaar op het lijf. De patriottistische plicht roept en beiden maken zich onmiddellijk klaar voor de Strijd voor Vorst en Vaderland. De ene soldaat is patriot in merg en been; de andere wil zich niet laten kennen als iemand die zijn plichten tegenover zijn vaderland niet wil nakomen. Het gevecht ontaardt echter geen enkel moment in wrede, nietsontziende of achterbakse pogingen om elkaar af te slachten. Ze volgen de regels op het correcte oorlog voeren en houden zich aan de code van hoffelijk en eerlijk strijden.

Leesbrochure: Toneelfonds J. Janssen (zoeken onder Willyiam)

Eigen site: http://www.willyiam.be/

Willem Bastiaensen

Theophiel Roucourtstraat 25 bus 19

2600 Berchem België

Tel:03 236 75 25

GSM:0486 18 27 14