WILLY VAN GESTEL

E-mail: willy.vangestel@telenet.be
Tel.: +32 9 357 49 54
Website: http://willyvangestel.wix.com/toneelteksten


Op 20 maart 2020 kent dit toneelstuk zijn wereldpremière in OC De Leege Platse in Beselare en krijgt het in april 2020 een vervolg in GC ’t Forum in Wervik.

Informatiefiche theaterstuk

3 HONDEN

Titel: 3 HONDEN (01-02-2020)

Auteur: WILLY VAN GESTEL

Genre: tragikomisch toneelstuk

Thema: Financiële realiteit versus dromen en verleiding en misleiding op het internet

Originele bezetting: 3 HEREN + 1 DAME (stem van) of 3 HEREN

Duur: avondvullend

Inhoud:

Hubert Hulot, een gewezen priester, heeft met steun van het bisdom een kasteelhoeve omgevormd tot retraitehuis ‘Rustpunt’. Pechvogels van het leven kunnen er even op adem komen. De dagelijkse beslommeringen laat hij volledig over aan trouwe coördinator Thomas Tielemans die zich vol overtuiging inzet voor het welzijn van de residenten. Maar hij maakt zich zorgen omdat de instelling al drie jaar op rij verlieslatend is. Hubert daarentegen wil uitbreiden naar een groot luxueus hotel. Het geld hiervoor denkt de directeur opnieuw te vinden bij de bisschop. Maar wanneer Bjorn Dedonder, de nieuw afgevaardigd bestuurder van het bisdom, poolshoogte komt nemen, raakt de rust in ‘Rustpunt’ steeds meer zoek en een jonge aanbidster op de chat laat de gemoederen helemaal verhitten…

‘Drie Honden’, een week uit het leven van drie mannen die trekken en sleuren om hun persoonlijke dromen en idealen te realiseren!

Dit toneelstuk hekelt de waan van de dag: verleidingen en misleidingen op het internet, harde managementtechnieken, burn-out, chantage en bedrog. Verrassend en onnavolgbaar geestig.

Opmerking:

De tekst kwam tot stand in samenwerking met drie beestig goede acteurs: Carlos Dewulf, Jan Bulckaen en Rik Alliet. De laatste is regisseur en de tekst kwam er op zijn vraag.

Op 20 maart 2020 kent dit toneelstuk zijn wereldpremière in OC De Leege Platse in Beselare en krijgt het in april 2020 een vervolg in GC ’t Forum in Wervik.

Auteurs- en opvoeringsrecht: uitgave in eigen beheer, rechtstreeks te bevragen bij de auteur.

Digitaal leesexemplaar voor 3 heren + 1 dame of voor 3 heren alleen is beschikbaar bij de auteur.

Contact: Willy Van Gestel

E-mail: willy.vangestel@telenet.be

Tel.: +32 9 357 49 54

Website: https://willyvangestel.wix.com/toneelteksten/3-honden

————————————————————————-

INFORMATIEFICHE THEATERSTUK JORIS EN JORIEN

Titel: JORIS EN JORIEN (01-12-2017)

Auteur: WILLY VAN GESTEL

Genre: TRAGIKOMISCH TONEELSTUK

Thema:
De evolutie in de relationele verhoudingen tussen mannen en vrouwen

Originele bezetting: 4 DAMES + 4 HEREN of 5 DAMES + 3 HEREN

Duur: AVONDVULLEND

Inhoud:

Joris en Jorien vormen samen een gelukkig stel en hebben alles over voor elkaar. Toch kan Joris zijn belangstelling voor hun alleenstaande buurvrouw, die in een caravan leeft, maar moeilijk verbergen.

Als Emma, het knappe jonge nichtje van Jorien, een poosje bij hen intrekt wordt het er niet beter op. Zelfs de woordkramerij van de inwonende en dementerende moeder van Joris gooien kolen op het vuur. Jaloezie steekt de kop op als Joris zijn werk verliest en Jorien lovend is over de geslaagde carrière van Teun, de ‘friend with benefits’ van Emma.

Maar niets is wat het lijkt want iedereen toont zich alleen maar van zijn beste kant, tot het moment dat dit niet langer kan en de maskers afvallen. Relaties zijn van alle tijden en krijgen het in deze verrukkelijke en bij momenten hilarische tragikomedie zwaar te verduren.

Niets is zo sterk gewijzigd als de relaties tussen mannen en vrouwen in de laatste halve eeuw en dat wordt in dit toneelstuk duidelijk gemaakt door drie generaties onder één dak samen te brengen. Dit is meer dan genoeg om de pannen van het dak te spelen!

Meer dan ooit worden de verhoudingen tussen mannen en vrouwen door de nieuwe feministische #metoo golf terug scherp gesteld. In die zin is dit toneelstuk actueler dan ooit en is het een uitgelezen moment om het op te planken te brengen. De mannelijke identiteit .

Met de nieuwe feministische #metoo golf worden de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en vooral de mannelijke identiteit terug in vraag gesteld. In dit stuk worstelt net de mannelijke protagonist met deze vragen en is hij zoekende. In die zin is dit toneelstuk actueler dan ooit en is het een uitgelezen moment om het op te planken te brengen.

Digitale versie: op te vragen bij de auteur 

Gedrukte versie: te ontlenen bij OpenDoek
Auteursrechten voor opvoering: rechtstreeks te bevragen bij de auteur

Contact:
Willy Van Gestel, Tel.: +32 (0)9 357 49 54
E-mail: willy.vangestel@telenet.be
Website: http://willyvangestel.wix.com/toneelteksten/joris-en-jorien

———————————————————————————

Informatiefiche theaterstuk VENUS

Titel: VENUS (01-02-2017)
Een adaptatie naar toneel van de film Venus van filmproducent Roger Mitchell naar een filmscenario van Hanif Kureishi.
Auteur: WILLY VAN GESTEL

Genre: Tragikomisch toneelspel

Thema:
vriendschap, tederheid en liefde zijn voor elk mens ontzettend belangrijk, zelfs over de grenzen van tijd, leeftijd en dood heen. Het is ons enige wapen tegen de verzuring en de verharding van onze maatschappij.

Originele bezetting
: 3 DAMES + 4 HEREN of 2 DAMES + 5 HEREN figuranten en eventueel ook kort optreden van de dorpsfanfare

Duur:
AVONDVULLEND
Korte inhoud:
Twee acteurs op leeftijd zijn goede vrienden. Maurice is goedlachs, vriendelijk en een levensgenieter terwijl Ian een mopperende hypochonder is. Ian verheugt zich op de komst van zijn 25-jarig nichtje Jessie. Maar het klikt niet met een meisje dat zuipt, weinig ambities heeft en grofgebekt is. Wel raakt ze gecharmeerd door de warme persoonlijkheid van Maurice.

Impotent geworden door prostaatkanker voelt Maurice zijn einde naderen en neemt hij op geheel eigen wijze afscheid van zijn ex en zijn vriend Ian. Ook zoekt hij steeds meer toenadering en warmte bij Jessie.
Maar dan moet hij eerst het vertrouwen van het meisje zien te winnen, en dat wordt nog een hele klus.
Is de jarenlange vriendschap met Ian daar tegen bestand? En wat denkt zijn ex van dit alles?
Een ontroerend mooi theaterstuk over blijvend verlangen, de nooit tanende aantrekkingskracht van het andere geslacht, over de schoonheid van het vrouwenlichaam en het moederschap. Over een oudere man die zijn driften weet te sublimeren en zo een zegen wordt voor een jonge vrouw van midden de twintig.
Zijn mentorschap stelt haar in staat het geschonden vertrouwen in mensen, in mannen en zichzelf, te helen. Ondertussen geniet hij, in de nadagen van zijn leven, van de aandacht en de schoonheid van een jonge vrouw. Hij beseft nu dat dit in het leven veel kostbaarder is dan het uitleven van seksuele dromen en verlangens, wat hij tot nu heel zijn leven had
gedaan.

Decor: minimalistisch met enkel een zetel, spiegel, tafel en een opgehangen raam. Via kleursuggesties kunnen verschillende woonkamers worden gesuggereerd of de regisseur en decorbouwers kunnen naar eigen inzicht opteren voor een realistischer decor of andere.
Digitale versie: op te vragen bij de auteur

Contact:
Willy Van Gestel, Tel.: +32 (0)9 357 49 54
E-mail: willy.vangestel@telenet.be
Website: http://willyvangestel.wixsite.com/toneelteksten/venus
Auteursrechten auteur en filmrechten: rechtstreeks te bevragen bij de auteur, zonder geschreven overeenkomst kan de auteur niet instaan voor de filmrechten.

—————————————————————————

Titel: DE MADONNA EN DE HOER (01-08-2015)
Auteur: WILLY VAN GESTEL
Genre: REALISTISCH TONEELSPEL
Thema: De gevolgen van partnergeweld tussen de ouders op het latere leven van een kind

Originele bezetting: 2 DAMES + 3 HEREN

Duur: AVONDVULLEND

Korte inhoud:

In dit verhaal zit Odin, het mannelijke hoofdpersonage, gekneld in het tijdsgewricht tussen een puriteins katholiek verleden en het huidige seksueel consumentisme. Odin vereert zijn echtgenote Helena als was ze een heilige, zijn Madonna. Uit liefde voor haar verdringt hij eigen seksuele verlangens in een poging haar niet te verlagen tot hoer. Dat zou immers het beeld van zijn Madonna, de reden van zijn liefhebben, vernietigen. Zijn onbevredigd verlangen richt zich onweerstaanbaar op Helena’s nichtje Tine, een vrijgevochten seksueel actieve jonge vrouw.

Dit madonna-hoer gedachtegoed lijkt op het eerste zicht achterhaald, maar is dat allerminst.

Iedereen beseft dat het in vele religies nog steeds hoogtij viert en door het huidige klimaat van seksueel consumentisme wordt dit relationeel nefaste mensbeeld weer terug nieuw leven ingeblazen.

Niets evolueerde de laatste eeuw zo sterk als de relaties tussen man en vrouw, en die evolutie wordt in dit stuk trefzeker en herkenbaar in de verf gezet. Door een komische toets hier en daar wordt het stuk nooit zwaar op de hand of melodramatisch. Uitermate geschikt voor een toneelgezelschap en een publiek dat naast amusement ook diepgang weet te waarderen.

Decor: een gewone huiskamer

Digitale versie: verkrijgbaar bij de auteur

Contact: Willy Van Gestel

E-mail: willy.vangestel@telenet.be
Tel.: +32 9 357 49 54
Website: http://willyvangestel.wix.com/toneelteksten

Auteursrechten voor opvoering: rechtstreeks te bevragen bij de auteur