Antoine Emil

Gsm: 0475 98 30 99 / avand@skynet.be /

www.eratio.be

——————————————————————————————–

DRAMA IN HET RUSTHUIS

Komedie

Context

Jaren geleden genoten de leden van een amateurtoneelgezelschap ten volle van hun hobby. Een dagje ouder geworden, vinden ze mekaar terug in een rusthuis dat bestuurd wordt door een bazige directrice die niet recht in haar schoenen staat. Wanneer ook Othello hen vervoegt, ontwikkelt zich een drama dat ze nooit eerder hebben opgevoerd.

Auteurs (zie ook: www.eratio.be)

• Antoine Emil (pseudoniem) speelt al jaren bij diverse amateurgezelschappen, o.a. Theater Krakeel, De Waanzin, Hoger Streven en JOT.

Hij is auteur van “De laatste twintig dagen van het Vaticaan”, een roman in 2013 uitgegeven bij Partizaan en in co-auteurschap van “Prins”, een roman in 2014 uitgegeven bij dezelfde uitgeverij. Met Koen De Ruyck schreef hij “Godfried van Bouillon, naar Pirandello”. (Wereldpremière op 15 april 2016 bij Theater Krakeel, Gentbrugge.)

• Erik Ameele, schreef samen met Antoine Emil “Prins” en zet zijn eerste stappen op de planken in “Tussen 2 stoelen”, hun gezamenlijk geschreven sketch.

Contact & rechten

Antoine Emil / Gsm: 0475 98 30 99 / avand@skynet.be / info@eratio.be

De rechten worden beheerd door de auteurs. Speelrecht: degressief tarief voor de eerste, tweede en volgende opvoeringen: €75 / €50 / €25.

Personages

5 vrouwen / 4 mannen. De rol van Fons kan ook door een vrouw gespeeld worden.

• Florence*: excentriek, tikkeltje rock & roll. Gewezen amateuractrice.

• Bertha*: gewezen koeienhoudster, kortaf.

• Lucas*: rechtlijnig, bezorgd om Fons. Gewezen amateuracteur.

• Fons*: depressief. Gewezen amateuracteur. Verplaatst zich in een rolstoel.

• Patricia*: dromerig, naïef. Zus van Florence. Gewezen amateuractrice. Fotografie is haar hobby.

• Directrice: bazig, sluw.

• Othello*: optimist. Gewezen amateuracteur.

• Sam: verpleger en massage-therapeut; 35/40 jaar oud.

• Dominique (vrouw): zakelijk. Zus van Othello. Kan een 15-tal jaar jonger zijn dan hem.

• = * Bewoners van het rusthuis en dus niet meer van de jongsten.

Indeling

1. Eerste bedrijf: de kamer van Bertha / 4 scènes

2. Tweede bedrijf: appartement van Othello / 5 scènes

3. Derde bedrijf: de kamer van Florence / 4 scènes

4. Vierde bedrijf: het appartement van Othello / 4 scènes

Manuscript

Kan aangevraagd worden bij www.theaterbib.be onder referentienr. 19.792

Decor

De decorwissels tussen de bedrijven zijn eenvoudig en gebeuren door meubels van plaats te veranderen en objecten te verwisselen.

Samenvatting per scène

Alle scènes spelen zich af in het rusthuis

Eerste bedrijf – In de kamer van Bertha

Scène 1

Wegens herstellingswerken in haar kamer is Florence bij Bertha ingetrokken. Ze zijn echter geen beste maatjes. Samen met Lucas en Fons staat zij op het punt naar een toneelvoorstelling te vertrekken. Bertha vindt deze culturele uitstap maar niets en blijft thuis.

Scène 2.

Patricia komt in Bertha’s kamer een boek lezen. Ze betrapt haar op het passen van Florences schoenen en pruiken en neemt hiervan stiekem foto’s. De directrice komt melden dat de herstellingswerken in Florences kamer beëindigd zijn.

Scène 3

In Bertha’s afwezigheid komt Othello haar kamer binnen en vindt er Patricia. Ze hebben elkaar in jaren niet gezien en wisselen herinneringen uit. Hij liet zijn naam veranderen en komt in het rusthuis wonen.

Scène 4

De toneelgangers komen terug en worden door Patricia van Othello’s bezoek op de hoogte gebracht. De ex-acteurs beslissen zich in te schrijven voor een tornooi voor eenakters. Florence geeft Bertha de volle lading omdat zij haar spullen aantrok en maakt de directrice duidelijk geen meerprijs voor haar gerenoveerde kamer te betalen. Wanneer Lucas aan de directrice repetitieruimte vraagt, ontstaat een hoogoplopende ruzie.

Tweede bedrijf – In het appartement van Othello

Scène 1

Terwijl hij Fons die in een rolstoel zit, bij Othello afzet, doet Lucas een boekje open over het wanbeheer van de directrice.

Scène 2

Sam komt Othello masseren en beaamt dit wanbeheer.

Scène 3

Discussie tussen Othello en de directrice omtrent privacy, de sluitingsuren en verblijfskosten. Uit een gesprek tussen Lucas en Othello blijkt dat deze laatste destijds onder zijn echte naam een roman schreef en zinnens is zijn biografie te schrijven.

Scène 4

In zijn afwezigheid gebruikt de directrice Othello’s oefenmatras. Patricia fotografeert ongezien enkele gênante poses. De directrice vindt Othello’s roman en ontdekt zijn ware identiteit.

Scène 5

Florence probeert Othello te verleiden en vertelt tijdens het dansen van een slow hoe frustrerend ze het vindt om oud te worden en in het rusthuis te verblijven. Samen met Patricia, Lucas en Fons beginnen ze voor het tornooi te repeteren. Blijkt dat een destijds concurrerend gezelschap ook meedoet.

Derde bedrijf – In de kamer van Bertha

Scène 1

De directrice vertelt aan Bertha dat Othello de broer van hun voorzitster is. Op zijn laptop heeft ze mails gevonden waaruit blijkt dat hij haar bespioneert en dat hij zijn biografie schrijft.

Scène 2

Florence is haar blonde pruik kwijt. Met Patricia luistert ze naar oude hits en samen halen ze herinneringen op. Hieruit blijkt dat Othello destijds ten onrechte van moord werd verdacht. Patricia toont de foto die ze van de directrice op Othello’s matras heeft genomen. Ze beslissen dat deze nog van pas zal komen.

Scène 3

De directrice komt de beide zussen lijmen om zelf in de gratie van Othello te komen. De zussen doen alsof ze dronken zijn en Florence gooit een gevulde ijsemmer over de directrice die zich tot op haar ondergoed uitkleedt. De zussen verlaten de kamer om haar regenjas te halen.

Scène 4

Othello komt binnen en verrast de directrice in haar ondergoed. Ze stormt de kamer uit zodra Florence haar regenjas brengt. Othello vertelt aan Florence dat zijn ouders het rusthuis hebben opgericht en hij onder zijn huidige naam het beheer van de directrice komt controleren.

Vierde bedrijf – In het appartement van Othello

Scène 1

Op de dag van de eenakterwedstrijd en terwijl de acteurs een laatste keer repeteren, snuisteren de directrice en Bertha, in aanwezigheid van Fons, in Othello’s laptop. In een mail aan de voorzitster van het rusthuis (zijn zus) meldt hij genoeg bewijzen van wanbeheer te hebben om actie te nemen..

De directrice vraagt Bertha in zijn biografie naar een chantagemiddel te zoeken.

Scène 2

Ze lijmt Sam die ze roept om Fons af te voeren en te verversen en verlaat met hen de kamer.

Bertha vindt in de biografie dat Dominique, Othello’s zus en voorzitster vroeger een man was.

Ze wordt opgebeld door de concurrerende toneelgroep die haar een vrijkaart voor de opvoering biedt.

De directrice komt terug, Bertha verwijst naar wat ze vond en gaat af.

Sam brengt Fons terug, meldt dat de acteurs opgesloten zitten en vraagt naar de sleutel.

De directrice leest over de geslachtsverandering en meent hèt chantagemiddel gevonden te hebben.

Nadat ze de kamer verlaten heeft, doet Fons een bewerking op de laptop.

Scène 3

De door Sam bevrijde acteurs en Fons vertrekken naar het tornooi. Sam blijft achter.

Scène 4

Sam ligt dronken op de oefenmat wanneer Dominique binnenkomt. De directrice vervoegt hen en eist dat ze voorzitster wordt. De acteurs keren terug van het tornooi dat ze gewonnen hebben. De directrice maakt toespelingen op Dominique ‘s geslacht. Othello verklaart de reden van zijn verblijf. De directrice onthult de geslachtsverandering en wordt waanzinnig verklaard wanneer blijkt dat het bewijs dat ze wil aanvoeren op de laptop gewist is. Othello beweert dat hij alleen een document aanmaakte maar nooit een letter van zijn biografie schreef.

De directrice drinkt uit de tornooibeker op haar verwachte benoeming, krijgt een klop op de rug, morst de volledige inhoud over zich. Florence dwingt haar de natte bloes uit te trekken.

Blijkt dat Sam de zoon van Othello en Patricia zou kunnen zijn.

Bertha komt dronken binnen en bevestigt de beweringen van de directrice niet.

Lucas brengt Fons op en gaat met de anderen behalve de directrice af om uitleg te krijgen.

De directrice begrijpt dat Fons de biografie schreef en ze uitwiste. Othello leidt haar weg.

Fons staat op uit zijn rolstoel en haalt Florences blonde pruik uit zijn zak. Hij richt zich met zijn enige repliek tot het publiek.